Werkwijze

Werkwijze

Stap 1: Telefonisch consult

Bel 063621247 voor een eerste telefonische kennismaking. Wanneer u gebruik maakt van het contactfomulier zal er contact met u worden opgenomen.

Er vindt een vrijblijvende kennismaking plaats, er zal globaal gevraagd worden naar uw aanmeldreden en u krijgt meet uitleg over de volgende stappen. U kunt tijdens deze kennismaking ervaren of deze behandeling en de psycholoog bij uw behoefte aansluiten. Ook worden verschillende praktische zaken besproken, waaronder de vergoeding door zorgverzekeraars, afmeldbeleid en de eventuele doorverwijzing. Deze kennismaking duurt ongeveer 20 minuten.

Stap 2: Verwijzing

Een verwijsbrief van de huisarts is nodig voor de vergoeding van de zorg. Let op, Noor psychologenpraktijk heeft niet met alle zorgverzekeraars een samenwerking. U zult gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen (ROM).

U kunt de verwijsbrief, samen met uw zorgverzekeringspas en geldig identiteitsbewijs, meenemen naar de eerste afspraak.

Stap 3: Intake

Als u met de psycholoog overeen komt om een behandeltraject te starten, volgt een uitgebreid intakegesprek. Hierin wordt uw probleem zo helder mogelijk in kaart gebracht. Er wordt eventueel een diagnose gesteld en samen met u een inschatting gemaakt van het aantal behandelsessies. Ook wordt er gezamenlijk een adequaat behandelplan opgesteld waarin doelen voor de behandeling staan beschreven. De behandelmethode zal ook met u besproken worden. De verwijzer wordt op de hoogte gesteld, als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Stap 4: Behandeling

Na de intake wordt gestart met de behandeling. De duur van de behandeling varieert van vijf tot twaalf gesprekken. De intake duurt ongeveer 60 minuten, vervolgsessies ongeveer 45 minuten. Doorgaans vinden gesprekken eens per twee weken plaats, dit wordt samen met jou afgestemd. De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd, zo nodig ook weer met een korte vragenlijst. In de laatste sessie kijken we evaluerend terug en besteden we aandacht aan terugvalpreventie, zodat het ook na de behandeling goed met je blijft gaan.

Make an appointment

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]